Kartleggingsansvarlige

Prosjektet har benyttet seg av studentassistenter fra OsloMet som karleggingsansvarlige.  

Studentene Amy Beckmann (BA faglærer design, kunst og håndverk) og Katja Nielsen (BA faglærer i design, kunst og håndverk) og Jannicke T. B. Bech (MA Kunst i Samfunnet) og Gunn Synnøve Dalstein (MA fagdidaktikk design, kunst og håndverk) har hatt ansvaret for å gjennomføre kartleggingsundersøkelsen. De har arbeidet i par og utført undersøkelsen på 5 skoler hver. Dataene som ble samlet inn ble senere ført sammen for å analyseres i sin helhet. I tillegg har Jannicke og Gunn Synnøve hatt et formidlingsansvar både digitalt (blogg) og i undervisningssammenheng. 

Studentene har opplevd prosjektet som lærerikt, givende og inspirerende.

Portrettbilde av Gunn Synnøve Dalstein
Gunn Synnøve Dalstein
Jannicke Bech
Amy Beckmann
Katja Nielsen