Tina Tvedt

Tina Tvedt er førstelektor ved Institutt for estetiske fag, Fakultet for teknologi (TKD), kunst og design ved OsloMet. Hun har lang erfaring innen undervisning, prosjektledelse og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Tvedt arbeider som emne- og verkstedsansvarlig for emnet Tre og metall ved bachelorprogrammet Faglærer i design, kunst og håndverk og er i tillegg tilknyttet Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling (EIK) ved samme institutt. Ved EIK har hun de siste årene blant annet vært prosjektleder og prosjektdeltager i en rekke prosjekter som har omhandlet universell utforming som fagbegrep i høyere utdanning, både internt på EST og i samarbeid med andre institutter på TKD.

Tidligere prosjekter har blant annet omhandlet pedagogisk utviklingsarbeid som produksjon av undervisningsmateriell anvendt i undervisningen ved bachelorprogram på EST. Dette har blant annet omfattet læringsvideoer med tema universell utforming.

Tvedt er prosjektdeltager i prosjektet Kartlegging av spesialrom for kunst og håndverk i grunnskolen som ferdigstilles januar 2022.