Begrepsoversikt

Universell utforming

Universell utforming skal skape et mer inkluderende samfunn. Tilrettelagt for alle uavhengig av funksjonsevne. 

Trappenese

Illustrasjonsbilde trappenese
Bilde fra Apalløkka skole
Foto: Gunn Synnøve Dalstein
Illustrasjon: Jannicke Bech

Trappenese benyttes for å skape en visuell kontrast slik at svaksynte kan opptatte trinnene. Alle trappeneser skal ha en dybde på inntil 4 cm, og skal ha markering over hele trappens bredde. Trappenesene skal ha en luminanskontrast på 0,8 mellom markering og trinnene. Det anbefales også å benytte anti-skli for fotfeste på trappenesene, dette gjør også at man taktilt kan kjenne enden trappetrinnet.

Ledelinjer

Bilde fra Haugenstua skole
Foto: Gunn Synnøve Dalstein
Illustrasjon: Jannicke Bech

Disse består av taktile lister som skal være en veileder som leder personer rundt i naturlige kommunikasjonsveier. Dette er særlig bra for fremkommeligheten til synshemmede og blinde. Det er viktig at ledelinjene går mellom viktige knutepunkt som fra inngangsdør til resepsjon, eller til trapp og heis. Ledelinjene består av en eller flere parallelle linjer med minimum 20 millimeters bredde, samt en høyde på 3 millimeter. Alle ledelinjer skal ha en luminanskontrast på 4,0 i forhold til omgivelsene.  

Oppmerksomhetsfelt

Foto og illustrasjon av oppmerksomhetsfelt på bunnen av trapp
Bilde fra Kjeller skole
Foto: Gunn Synnøve Dalstein
Illustrasjon: Jannicke Bech

Oppmerksomhetsfelt utføres som regel i samme stil som lederlinjer. Oppmerksomhetsfelt skal finnes ved viktige knutepunkter, og skal brukes i bunnen av trapp eller foran alle heiser. Feltet skal bestå av tverrgående linjer, og skal ha en minimumbredde på 20 millimeter per linje. Linjene eller unglaget for linjene skal ha luminanskontrast 0,4 i forhold til omgivelsene. Oppmerksomhetsfeltene skal ha tydelig strukturering slik at man kan føle de med foten. 

Farefelt

Bilde fra Haugenstua skole
Foto: Gunn Synnøve Dalstein
Illustrasjon: Jannicke Bech

Farefelt består av runde taktile knotter eller små sirkler. Disse skal brukes i toppen av trapp eller på steder hvor det kun er noen få trinn. Farefeltet skal være 60 cm dype og gå i hele trappens bredde. Knottene skal ha en høyde på minimum 3 millimeter, slik at de blir taktile for foten, samt ha  luminanskontrast på 0,8 i forhold til omgivelsene.   

Skilting

Bilde fra Haugenstua skole
Foto: Gunn Synnøve Dalstein

Skilting skal være enkle å forstå og betjene, samt ha en luminanskontrast på minst 0,8 i forhold til omgivelsene. Skiltene skal plasseres slik at de er lett synlige for både sittende og gående. 

Håndløpere

Bilde fra Apalløkka skole
Foto: Gunn Synnøve Dalstein
Illustrasjon: Jannicke Bech

Håndløpere skal være dobbel og avrundet, samt finnes på begge sider. Den skal overlappe farefeltet og være enkel å finne. Håndløperen skal ha luminanskontrast på minst 0,8 i forhold til  bakgrunnsvegg. 

Dører

Foto og illustrasjon av terskelfri dør med kontrastfarge på dørblad
Bilde fra Munkerud skole
Foto: Amy Beckmann
Illustrasjon: Jannicke Bech

Alle dører skal ha en fri bredde på minimum 87 cm, dørbladet skal være i kontrast og døren skal være terskelfri, i tillegg skal vekten til en dør ikke være mer enn 3kg.  

Foliering

Bilde fra Haugenstua skole
Foto: Gunn Synnøve Dalstein
Illustrasjon: Jannicke Bech

Glassfelter i inngangsparti og kommunikasjonsvei der det er fare for sammestøt skal være kontrastmerket med glassmarkør som er synlig fra begge sider. Disse skal markeres i to høyder, med senter 0,9 og 1,5 m over gulvet. Mønster i glassmarkøren på døra skal være ulik glassmarkøren på nærliggende glassfelt.

Snusirkelareal

Bilde fra Ruseløkka skole
Foto: Gunn Synnøve Dalstein
Illustrasjon: Jannicke Bech

Det er krav om snusirkelareal utenfor dørslaget, med en fri bredde på minimum 1,5 m.  

Fri bredde

Bilde fra Sagene skole
Foto: Amy Beckmann
Illustrasjon: Jannicke Bech

Korridorer og ganger skal ha en fri bredde på minimum 1,5 meter. Dette gjelder også klasserom.