Sagene skole

Fasade Grefsen skole. Foto: Bjoertvedt / Creative Commons

Byggeår: 1926, rehabilitert i 2003
Trinn: 1-10

Sagene skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med beliggenhet i bydel Sagene. Skolen har totalt ca. 565 elever. 

Skolens visjon er: «Et sted for utvikling av grunnleggende holdninger og ferdigheter».   

Skolen er opptatt av å se hele eleven og sørge for kontinuerlig utvikling både faglig og sosialt. De vektlegger verdier som toleranse, samhold og likeverdighet som grunnleggende holdninger. I tillegg har skolen er faglig fokus på regneferdigheter og på lese- og skriveopplæringen på alle trinn.

(Informasjon hentet fra skolens nettside)

Kartleggingsundersøkelsen ble gjennomført ved Sagene skole den 22. September. 2021.