Ruseløkka skole

Fasadebilde Ruseløkka skole
Bilde: Else Margrethe Lefdal

Byggeår: 2021
Trinn: 1-10

Ruseløkka skole ble utvalgt som vår referanseskole under kartleggingen. Dette vil si at vi benyttet skolen som et utgangspunkt for å se hvilke krav for standarden i nybygg med tanke på for universell utforming. Skolen sto ferdigbygd i 2021 og er derfor en helt ny skole som har hatt ivaretatt universell utforming på en særdeles god måte. Ved å gjøre en kartlegging på denne skolen kunne vi sammenlikne arkitekturen og planløsningene som er gjort på denne skolen opp mot de 10 praksisskolene for undersøkelsen. Kartleggingen av denne skolen ga oss verktøyene for å kunne analysere de andre skolene.  

Ruseløkka skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med beliggenhet sentralt i Vika i Oslo sentrum. Skolen ble grunnlagt i 1871 og har totalt ca. 550 elever. Ruseløkka skole består av en heterogen elevgruppe med elever fra 30 nasjoner som snakker 50 forskjellige språk. De ansatte på Ruseløkka skole er stolte og glad for å ha så mange flotte elever.  

Skolens visjon er “Eleven i sentrum – Raus – Modig – Medskapende»  

Skolens satsingsområder er:  

  • Trygt læringsmiljø fritt for mobbing, vold og rasisme  
  • Lærerikt bruk av læringsteknologi  

Skolen har også fokus på kulturelle opplevelser, tilpasset opplæring og teknologi og design

(Informasjon hentet fra skolens nettside)

Kartleggingsundersøkelsen ble gjennomført ved Ruseløkka skole den 13. September. 2021.