Videomateriale

Universell utforming: Design og etikk

Thurid Vold, tidligere høgskolelektor ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet, belyser universell utforming som fagbegrep.

Universell utforming: 7 prinsipper

Thurid Vold, tidligere høgskolelektor ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet, belyser de 7 prinsippene i universell utforming.

Universell utforming på nett

Ingeborg Tande Johnsen, interaksjonsdesigner med universell utforming, snakker om hvor viktig det er å tenke på universell utforming fra dag én ved design av tjenester og utfordringer ved ulike nettsider.

Universell utforming i praksis

PPU student ved Institutt for estetiske fag, Ihra Lill Tviberg Scharning, snakker om hvordan universell utforming er en viktig faktor i hennes arbeid med kunst- og håndverksfaget.

Video 1 av 2
Video 2 av 2