Else Margrethe Lefdal

Else Margrethe Lefdal er førsteamanuensis ved Institutt for estetiske fag. Hun arbeider som studieprogramansvarlig for praktisk-pedagogisk utdanning i design, kunst og håndverk (PPU) og har ansvar for fordypningsemnet arkitektur og omgivelser. Hun har bragt temaet universell utforming inn i arkitekturundervisningen ved faglærerutdanningen og PPU i design, kunst og håndverk. Lefdal har arbeidet med universell utforming innen design i sin masteroppgave (2007) og utforming av våre fysiske omgivelser. I sin ph.d.- avhandling (2016) retter hun fokus mot utforming og lokalisering av nye skoleanlegg for videregående opplæring. Høsten 2017 ble hun invitert med og deltok i Bufdirs arbeidsverksted tilknyttet en veikartprosess om universell utforming av grunnskoler. Hun er prosjektleder for prosjektet Kartlegging av spesialrom for kunst og håndverk i grunnskolen som er i ferd med å ferdigstilles per dags dato.