Brannfjell skole

Foto hentet fra skolens nettside

Byggeår: 1972, rehabilitering i 2012
Trinn: 8 – 10

Brannfjell skole er en av Oslos store ungdomsskoler med totalt ca. 600 elever. Skolens beliggenhet er i den sydlige enden av Ekeberg ved KFUM-hallen. Skolen ble bygget i 1975 men fikk i 2012 rehabilitert skolegården med flotte aktivitetsområder med blant annet klatrestativ og bordtennisbane.  

Skolens visjon er Kunnskap, engasjement og trygghet. Skolens fokus er rettet mot mindre stress og mer læring. Brannfjell skole profilerer seg på forskning om læring, høy kvalitet på undervisningen og sterke fagmiljøer. I tillegg har skolen fokus på dybdelæring, elevsamarbeid og elev- foreldremedvirkning.  

(Informasjon hentet fra skolens nettside)  

Kartleggingsundersøkelsen ble gjennomført ved Brannfjell skole den 29. September. 2021.