Munkerud skole

Munkerud skole. Foto: Jon Strøm

Byggeår: 2016
Trinn: 1-7

Munkerud skole er en barneskole med et nybygg fra 2016. Skolens beliggenhet er i Nordstrand bydel. Skolen har totalt ca. 750 elever og nesten 100 ansatte totalt.  

Deres visjon er læring, mestring og trygghet. De legger vekt på at elevene skal oppleve et trygt lærings- og skolemiljø, hvor gode relasjoner både elevene imellom og mellom elever og ansatte står sentralt. De retter fokus mot fellesskapet, kulturopplevelser og gode grunnleggende lese, skrive og regneferdigheter.  

Skolens symbol er en kongle som illustrerer de gamle furuene i skolegården på Munkerud. Trærne er et symbol på trygghet, frøspredning og kunnskapsutvikling. Derfor beskriver de at det rett og slett helt kongle på Munkerud!

(Informasjon hentet fra skolens nettside)

Kartleggingsundersøkelsen ble gjennomført ved Munkerud skole den 29. September. 2021.