Siv Hofsvang

Portrett av Siv Hofsvang

Siv Hofsvang er kunsthistoriker og universitetslektor ved Institutt for estetiske fag med lang erfaring fra museumsformidling og prosjektledelse. Siv bidrar inn i prosjektet med sin erfaring fra prosjektet Universell utforming i kunstformidling. Hennes bidrag rettes mot fokusgrupper og digital dokumentasjon for prosjektet.  Hun har nylig gjennomført prosjektet «Universell utforming i kunstformidlingen: kartlegging og utprøving av sammenhengen mellom kunstfaglig innhold, teknologi og bruker i offentlige rom» og arbeider også ved Nasjonalmuseet for kunst design og arkitektur. Resultater fra prosjektet «Universell utforming i kunstformidlingen» ble direkte brukt inn i undervisningen rettet mot både master- og bachelorstudenter i prosjektet CRPD-lab – HelseKunstMatrix. I dette prosjektet fikk studentene opplæring i synstolking av visuell kunst. Bachelorstudenter i kunst og formidling brukte dette for å tilrettelegge Instagram-utstillinger for personer med redusert syn.