1.samling

Vel gjennomført 1.samling! Under fanen “Samlinger” og “1.samling” finnere dere oppsummering og presentasjonen fra samlingen. Passordbeskyttet oversikt over deltakere, tillitsvalgt og vara finner dere under fanen “Studieinformasjon”. Her finner dere også notat om oversikt over datoer, uker og aktiviteter. Nærmere informasjon om webinaret 26.september legges ut i uke 38. Se for øvrig under fanen “Arbeidsoppgaver” for oppgaver i
mellomperiodene og spesielt 1.mellomperiode før webinaret.

Forberedelse til 1.samling!

Det nærmer seg studiestart! Vi ber dere gjøre følgende før vi møtes på 1.samling:

1) Gjennomføre «Innføringsdelen i veiledning»

2) Tenk på en problemstilling/tema knyttet til en veiledningssituasjon som du ønsker veiledning på

3) Skriv et ½-1 sides notat om deg selv som veileder:

a) Hva kjennetegner din måte å veilede på? Dersom du ikke har hatt veiledningsansvar, tenk over hvordan du kommuniserer med andre – noen kjennetegn ved din kommunikasjonsmåte og hva du legger vekt på når «den andre» er i en læringssituasjon.

b) Hva ønsker du å arbeide med for å bli en bedre veileder?

Vennligst ta med notatet til 1.samling.

Denne bloggen er studiets nettsted: https://blogg.hioa.no/veiledning/ Her vil det bli publisert innhold frem til studiestart og fortløpende i studiet. Det vil bli informert om blogg og tilgang til å skrive på bloggen på 1.samling.