Eksamen

Arbeidskrav

  • Det kreves 80 % obligatorisk tilstedeværelse på fellessamlingene og webinar.
  • Studenten skal ha gjennomført minimum en individuell veiledning av medstudent.

Bestemmelsene som gjelder for godkjenning av arbeidskravene, står under Arbeidskrav i generell del av programplanen.

Vurderings-/eksamensform

For å fremstille seg til eksamen må arbeidskravene være godkjent. Eksamensbesvarelsen/mappen leveres digitalt.

Vurderingsinnhold:     Læringsutbyttene

Vurderingsform:         Individuell mappe med følgende innhold:

  • et refleksjonsnotat med utgangspunkt i egen veiledningspraksis; omfang: 1200 ord +/- 10 %
  • ett innlegg på studiets nettsted, minimum 300 ord
  • en kommentar til en medstudents innlegg på nettstedet; omfang minimum 100 ord pr. kommentar.

Vurderingsuttrykk:       Bestått/ikke bestått. Det settes delkarakter på hver av de tre delene i mappen. Hvis en av delkarakterene er «ikke bestått», blir karakteren «ikke bestått».

Ny eksamen:               Studenten omarbeider de delene som har fått «ikke bestått».