Problemrettet veiledning i gruppe

Problemrettet veiledning i gruppe

classroom-1297779_640Modellen “Problemrettet veiledning i gruppe” er en kollegaveiledningsmodellen i gruppe. På samlingene vil dette være en av modellene vi trener på. Fasene i modellen: problemrettet-veiledning-i-gruppe

Om kollegaveiledning

Kollegaveiledning kan fortone seg som en enkel sak, men utbyttet avhenger av kvaliteten. Det er derfor viktig at deltakerne utvikler sin innsikt og ferdighet i slik veiledning. Kollegaveiledning er en virksomhet som har vunnet innpass på alle trinn i skoleverket. Vi ser også at dette er en modell som er fruktbar å bruke i kollegaveiledning i helsetjenesten og andre ulike tjenenester/virksomheter.
group-464644_640