Midtveisevaluering

Takk for alle tilbakemeldingene i midtveisevalueringen!
Oppsummering og hva som skjer videre med innspillene, se fanen «Studieinformasjon».