Referering og litteraturliste

Minner om at det må refereres i henhold til APA-stil i alle deloppgavene i mappen. I tillegg lager dere også litteraturliste til hver enkelt del, samt oversikt over selvvalgt litteratur. Se mappen «Eksamen» om nærmere informasjon.

For nærmere informasjon om kildehenvisning, se nettsiden til Læringssenter og bibliotek ved HiOA.

Innlevering av eksamen

Digital hjemmeeksamen – VEIPR6000

Besvarelsen / mappen leveres på nettsiden til Inspera.

Du logger inn med Feide.

Oppgaven leveres i både Word og PDF-format.

Det opprettes automatisk en egen forside i Inspera. Dersom du ønsker å lage en egen forside i tillegg, er det også mulig. Dette lager du selv i f.eks word og legges som førsteside i din mappe med alle tekstene.

Les mer om eksamen og se veiledingsfilmer:

https://student.hioa.no/hjemmeeksamen-innlevering-inspera

Frist for innleveringen finner du i Studentweb.

Rommet i Inspera åpnes på det tidspunktet som vises i «Uttak» i Studentweb.

Ta kontakt med studieadministrasjonen hvis du har problemer med Inspera.