Innlevering av eksamen

Digital hjemmeeksamen – VEIPR6000

Besvarelsen / mappen leveres på nettsiden til Inspera.

Du logger inn med Feide.

Oppgaven leveres i både Word og PDF-format.

Les mer om eksamen og se veiledingsfilmer:

https://student.hioa.no/hjemmeeksamen-innlevering-inspera

Frist for innleveringen finner du i Studentweb.

Rommet i Inspera åpnes på det tidspunktet som vises i «Uttak» i Studentweb.

Ta kontakt med studieadministrasjonen hvis du har problemer med Inspera.