Arbeidsoppgaver

I løpet av emnet skal dere gjennomføre ulike oppgaver. Noen av oppgavene skal bli del av mappen dere leverer til eksamen. Her er en nærmer beskrivelse av oppgavene:

Forberedelse til 1.samling:

1) Tenk på en problemstilling/tema knyttet til en veiledningssituasjon som du ønsker veiledning på

2) Skriv et ½-1 sides notat om deg selv som veileder:
a) Hva kjennetegner din måte å veilede på? Dersom du ikke har hatt veiledningsansvar, tenk over hvordan du kommuniserer med andre – noen kjennetegn ved din kommunikasjonsmåte og hva du legger vekt på når «den andre» er i en læringssituasjon.

b) Hva ønsker du å arbeide med for å bli en bedre veileder?

Vennligst ta med notatet til 1.samling

Loggskriving – refleksjonsverktøy i studiet. Vi anbefaler dere å skrive logg fra hver samling og veiledersamtaler dere har i løpet av emne. Les mer om logg her:  loggskriving-eller-systematiske-notater 

Veiledningsgrunnlag – 1.mellomperiode

I løpet av 1.mellomperiode skal hver student skrive et veiledningsgrunnlag. Dette vil du få veiledning på av medstudent. Vi ber dere gjennomføre 1-2 førveiledning i gruppen før webinaret 26.september. Gruppene etableres på 1.samling. Dersom du ikke var tilstede på siste del av samlingsdagen, ber vi deg ta kontakt med gruppen du arbeidet sammen med på formiddagen. Se oversikt over deltakere under fanen «Studieinformasjon» og «Deltakere». Erfaringene med å skrive veiledningsgrunnlag, gjennomføre førveiledningene og observasjon i veiledningssamtalene, deles på bloggen til studiet før webinaret innen 25.september.  Om du trenger en repetisjon på hvordan man lager et innlegg i wordpress, kan du se her.

Veiledningsgrunnlaget tar utgangspunkt i en aktivitet du skal gjøre, det vil si at det er noe som skal gjennomføres i nærmeste fremtid. Du skal beskrive situasjonen og utfordringen slik du ser det.

Skriv hva du ønsker veiledning på og hva som er utfordringene dine. Her er noen spørsmål du kan stille deg:

  • Hva har du tenkt å gjøre?
  • Hvordan vil du gjøre det?
  • Hvorfor du vil gjøre det slik?

Tips til de ulike rollene i gjennomføring av førveiledningen: Veiledning-og-observasjon-i-veiledningstreningen

Dele på bloggen før webinaret:

Oppgavene nedenfor ber vi dere reflekter over og dele på bloggen innen mandag 25.september.

Erfaringene med å veilede og/eller observere – spesielt i forhold til struktur/faser og kommunikasjonsverktøy:

– hva ble gjort i starten av veiledningen?
– hvilke kommunikasjonsverktøy ble benyttet i veiledningssamtalen?
– hva opplevde du fungerte i veiledningssamtalen?
– hva kunne vært gjort annerledes?

Gjennomfør en veiledningssamtale – i en av mellomperiodene

Avtal med en kollega eller student for å gjennomføre en veiledningssamtale med denne personen i løpet av studieperioden. Her skal du bruke den kunnskapen og ferdighetene du har tilegnet deg under samlinger og i mellomperiodene.

Øvrige oppgaver er knyttet til å skrive om erfaringene knyttet til oppgaver og dele på bloggen før hver samling og webinar.
Nærmere beskjed gis på 1.samling

Se for øvrig fanen «Eksamen» om arbeidskrav og innhold i den individuelle mappen.