1.samling

Velkommen til 1.samling. I løpet av denne samlingsdagen skal vi ha fokus på:

  • Introduksjon til studiet – innhold, læringsutbyttebeskrivelser og arbeidsmetoder, samt gjennomgang av plan for høsten
  • Om studiets nettsted og introduksjon til skriving på blogg
  • Etablering av gruppen – bli kjent, avklare forventninger og lage «grupperegler»
  • Veiledningsprosessen – fokus på det første møte og etablering av et veiledningsforhold – «fisken»
  • Praktisk veiledningstrening