Oppsummering av 1.samling

Vel gjennomført 1.samling! 27 engasjerte og motiverte deltakere – en flott gjeng og det blir et spennende semester! Denne første samlingen brukte vi tid til å bli kjent, delte forventninger til både studie og hverandre, samt arbeidet med «felles kjøreregler» for hvordan vi vil ha det i klassen. Vi beveget oss videre inn i veiledningens landskap etter gjennomført innføringsdel ved å  fokusere ytterligere på veiledning som virksomhet.

I samlingen hadde vi videre fokus på hvordan veiledning kan deles inn i ulike faser, der vi spesielt hadde fokus på oppstart/bli kjent fasen. I denne fasen rettet vi spesielt fokus;

  • Hvordan legge til rette for en positiv relasjon
  • Rammer for veiledningen
  • Avklaring av forventninger og min rolle som veileder

På denne måten kan vi få større bevissthet rundt hvordan vi kan legge til rette for en trygg relasjon i veiledningssamtalen og veiledningsforholdet gjennom praksisstudiene. Relasjonens betydning for veiledningens resultat blir av blant annet Tordis Lien(2006), sett på som avgjørende for kvaliteten og resultatet av veiledningen .

Vi gikk også gjennom studiets nettsted og blant annet en kort orientering om «Individuell mappe» som vurderingsform og arbeidsoppgaver underveis knyttet til den og øvrige arbeidsoppgaver. Vi viste også hvordan skrive på bloggen. Alle deltakerne blir lagt inn og vil motta en e-post (NB – student e-postadressen!)

Gruppene som arbeidet sammen på samlingen, fortsetter samarbeidet i mellomperioden frem til webinaret. Gruppene avtaler selv hvordan de gjennomfører førveiledning basert på veiledningsgrunnlag. Alle deler  sitt veiledningsgrunnlag med sin gruppe. Gruppen bestemmer selv hvem som skal veilede, være veisøker og observatør. Vi ber dere gjennomføre 1-2 førveiledninger før webinaret, og hvor minst en fra hver gruppe deler erfaringene fra en eller begge gjennomføringene. Se for øvrig fanen «Arbeidsoppgaver» om ytterligere informasjon.

I tillegg fikk dere muligheten til å gjennomføre en veiledning på en første samtale med «en student» og hvor studenten fikk tildelt roller. Avslutningsvis på samlingene var det satt av tid til studiekort.

Lenke til gruppereglene og forventninger legges ut under “Studieinformasjon”. Deltakerliste og tillitsvalgt og vara, legges også under fanen “Studieinformasjon”. Denne er passordbeskyttet. Presentasjonen fra 1.samling:
Velkommen til emne veiledning og vurdering 1

Oppgaven til 2.samling ligger under fanen «Arbeidsppgaver». Nærmere informasjon om webinar legges ut under fanen «Samlinger» og  «Webinar».

Vel gjennomført første samling – vi gleder oss til fortsettelsen!