3.samling

På 3.samling har vi hovedfokus på vurdering og skikkethet.

Kari Kildahl fra HiOA  kommer å skal ha om tematikken skikkethet. Les mer om skikkethet her

Vi ber dere ta med problemstillinger knyttet til gjennomføring av en vurderingssamtale. På samlingen får dere mulighet til å planlegge en vurderingssamtale.

Ressurser om vurderingformer her
Se forøvrig om tematikken i innføringsdelen i veiledning

Vi ber dere også ta med utskrift eller ha tilgjengelig på pc/mac programplan for din profesjon. I listen i oversikten over studier ved HiOA, finner dere aktuelle  studieprogram og kurs innen din profesjon og programplaner. Ta også med eksempel på dokumenter du mottar fra utdanningen, f.eks praksishefter.

Vurdering av studenter er knyttet til deres læringsutbyttebeskrivelser som fremkommer i programplanene. Her kan du lese mer om læringsutbyttebeskrivelser

På samlingen får dere mulighet til å planlegge vurderingssamtaler, samt at vi tilrettelegger for at dere får trent på veiledning på vurderingssamtaler.

Les også følgende på pensum:

Bjørndal, C.R.P. Hvordan forbedre veiledningssamtalen? Ni empirisk funderte anbefalinger. I Brekke, M. & Søndenå, K. (Red.) (2009). Veiledningskvalitet . Oslo: Universitetsforlaget. [Kap. 11] [20 sider]

Mer om vurdering finner dere også i boken til Buberg & Hessevaag (2004) og boken til Handal og Lauvås(2014).

Vi informerer også mer om den indivduelle mappen og innlevering av dem, samt
nærmere informasjon om emne veiledning og vurdering 2, vår 2018.

Vel møtt!