Webinar

Følg lenken under til opptak av webinaret. Dessverre kom ikke første del av webinaret med på opptaket. OBS! Opptaket er ikke redigert og det er derfor pauser som du må spole over.

https://connect.uninett.no/p2969v1c0o8/