Innføringsdel i veiledning

Innføring i veiledning: e-læringskurs

I lenken nedenfor finner du innføringskurset i veiledning.
Innholdet i kurset forventes at deltakerne har tilegnet seg kunnskap før første samling 14.september. Undervisningen på samlingene  bygger på innholdet og oppgavene i innføringskurset, men det gis ikke tilsvarende teoriundervisning i tematikkene på samlingene. Her vektlegger vi først og fremst trening på ulike veiledningssituasjoner og deling av erfaringer og kunnskap. Besvar gjerne oppgavene som ligger i innføringsdelen. Fra tidligere erfaringer har medstudenter hatt stor glede av å lese og kommentere hverandres innlegg og vi har også brukt disse aktivt inn i undervisningen.

Innføringskurs i veiledning

Lykke til!