Barn, ungdom og helse-uken

I august 2020 ble BUH-uken gjennomført for lærerstudenter og helsesykepleierstudenter på OsloMet. Denne uka utgjør arbeidspakke 2 i forskningsprosjektet. Uka setter fokus på barn, ungdom og helse i de to utdanningene. I løpet av uken deltok studentene på forelesninger som omhandlet problematikker og utfordringer som for eksempel spiseforstyrrelser, forebygging av selvskading og selvmord, kjønnsmangfold, vold og overgrep. I tillegg ble studentene introdusert for visuelle metoder som en del av den nye didaktiske tilnærmingen til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i skolen. 

Studentene ble tildelt ulike visuelle oppgaver som blant annet:

  • Skriv et kort essay om en person som har god helse. Du skal også tegne denne personen.
  • Finn tre bilder av hva du lærer om helse på sosiale medier.
  • Ta tre bilder av noe som gir deg god helse.
  • Ta tre bilder av noe som gir deg dårlig helse.
  • Lag et kart over steder hvor du lærer noe om helse.

Etter at disse oppgavene var gjennomført arbeidet studentene i grupper, og ble tildelt ulike refleksjonsoppgaver. Diskusjonene tok utgangspunkt i de visuelle oppgavene, og hovedfokus var å drøfte ulike forståelser av helsebegrepet. Dette arbeidet resulterte i digitale plakater. 

Tilbakemeldingene fra studentene har vært positive, og de lærte mye om hvordan de kunne bruke visuelle metoder i egen praksis. Under mappen «undervisningsmateriell» kan du finne et utvalg av de digitale plakatene som ble utformet.