Kritisk helsekompetanse i ungdomsskolen 

I denne delen av prosjektet utforsker vi elevers muligheter for helse og livsmestring i lys av et kritisk helsekompetanse-perspektiv. Vi ønsker å utvikle gode indikatorer innenfor tre sammenkoblede områder: (1) å kritisk vurdere informasjon om helse, (2) kunnskap om sosiale helsedeterminanter og (3) kompetanser som gjøre det mulig å handle for å endre determinanter for helse. 

Mål 

Å utvikle et måleinstrument for kritisk helsekompetanse som enkelt kan brukes for å få kunnskap om disse sentrale faktorene i ungdoms utvikling innenfor helse og livsmestring i ungdomsskolen.