Helseuken

Children, youth and health week

Posted on

In august the project arranged the CYH-week (Children, youth and health), for pre-service teachers and public health nurse students at OsloMet. This week makes the founding for work package two in the research project. The week focuses on children, youth and health in the two educations. During the week the students participated on lectures that […]

Helseuken

Barn, ungdom og helse-uken

Posted on

I august ble BUH-uken gjennomført for lærerstudenter og helsesykepleierstudenter på OsloMet. Denne uka utgjør arbeidspakke 2 i forskningsprosjektet. Uka setter fokus på barn, ungdom og helse i de to utdanningene. I løpet av uken deltok studentene på forelesninger som omhandlet problematikker og utfordringer som for eksempel spiseforstyrrelser, forebygging av selvskading og selvmord, kjønnsmangfold, vold og […]