Om oss

Bakgrunnen for dette prosjektet er to samfunnsutfordringer; samfunnets bekymring for unge menneskers helse og kroppsmisnøye, og utfordringer knyttet til hvordan lærere skal undervise i det nye tverrfaglige emnet «Folkehelse og livsmestring» i grunnskolen. 

Dette forskningsprosjektet har som målsetting å både utvikle og prøve ut en ny didaktisk tilnærming som gjør at lærerstudenter kan legge til rette for utviklingen av unge menneskers helse og livsmestring. Prosjektet vil studere hvordan lærerstudenter lærer å undervise i ulike former for literacies.

«Literacies for helse og livsmestring» er et aksjonsforskningsprosjekt som inngår som en del av den nye femårige lærerutdanningen for Grunnskolelærer 5.-10. Gjennom prosjektets fokus på det nye tverrfaglige temaet i skolen, vil vi studere læring på tvers av skolefag. Prosjektet vil studere nye undervisningsmetoder og utforskende former for undervisning og læring. Prosjektet adresserer også hvordan variasjon i bakgrunnsfaktorer og psykososiale miljøer påvirker unge menneskers helse, velvære og livsmestring. 

Prosjektet er utviklet og vil bli utført i samarbeid med våre prosjektpartnere (ungdomskoler) og våre forskningspartnere; Norges Idrettshøgskole, New Mexico State University og University of Strathclyde Glasgow.

Prosjektet fokuserer på følgende temaer: