Ungdoms helse, velvære og livsmestring

Denne delen av forskningen fokusere på å utforske ungdoms hverdagspraksiser og selvforståelser relatert til helse, velvære og livsmestring. Dette for å legge grunnlaget for å forstå hva unge mennesker trenger å lære i et tema som “Folkehelse og livsmestring” og hvordan, sett fra ungdommens perspektiv.