Critical movement literacies for “Folkehelse og livsmestring”

Denne delen av prosjektet fokuserer på å undersøke hvordan lærerstudenter lærer å undervise critical movement literacy gjennom nye undervisningsmetoder i kroppsøving. I denne arbeidspakken skal lærerstudentene bli introdusert til aktivisttilnærmingen i kroppsøving. Denne delen av prosjektet dokumenterer prosessen der lærerstudenter utvikler kompetanse for å arbeide med kroppslighetspedagogikk.