Critical literacy og begreper om helse

Denne delen av prosjektet fokuserer på lærerstudentenes forutintatte syn på helse, og hvordan disse relaterer til ulike sosiale begreper om helse.

Forskningen ble gjennomført på OsloMets femårige lærerutdanning for grunnskolenivå (GLU 5-10). Denne aksjonsforskningssyklusen begynner utviklingen av den nye didaktiske tilnærmingen basert på et eksisterende seminar (“Helseuken”), der kunnskap fra den første arbeidspakken (Ungdom, helse, velvære og livsmestring) og grunnlaget for aktivisttilnærmingen, spesielt bruken av visuelle metoder, ble brukt på seminaret. Alle andreårs lærerstudenter ble introdusert til en tverrfaglig PHLS-uke i løpet av høstsemesteret, hvor de samarbeidet med helsesykepleierstudentene på OsloMet.