Critical literacy og begreper om helse

Denne delen av prosjektet fokuserer på lærerstudentenes forutintatte syn på helse, og hvordan disse relaterer til ulike sosiale begreper om helse.

Forskningen vil bli gjennomført på OsloMets femårige lærerutdanning for grunnskolenivå (GLU 5-10). Denne aksjonsforskningssyklusen begynner utviklingen av den nye didaktiske tilnærmingen basert på et eksisterende seminar (“Helseuken”), der kunnskap fra den første arbeidspakken (Ungdom, helse, velvære og livsmestring) og grunnlaget for aktivisttilnærmingen, spesielt bruken av visuelle metoder, vil bli brukt på seminaret. Alle andreårs lærerstudenter vil bli introdusert til en tverrfaglig PHLS-uke i løpet av høstsemesteret, der de vil samarbeide med helsesykepleierstudentene på OsloMet.