Undervisningsmateriell

Trykk på bildet for å se en presentasjon av den foreliggende litteraturen om folkehelse og livsmestring

Helseuken

Kart over hvor man lærer noe om helse. 
Venner, mobil, sosiale medier. 
Tankekart-

Trykk på bildet for å lese mer om Helseuken.