Critical multimodal literacies for “Folkehelse og livsmestring”

Digital kommunikasjon utfordrer tekstkompetansen vår gjennom måten ulike modaliteter brukes til å skape mening og gjennom måten algoritmer styrer informasjonen vi får tilgang til. Også det å orientere seg i mengden av tekst der skillet mellom fakta, personlige meninger og løgner ikke alltid er innlysende, kan være utfordrende. Denne delen av prosjektet handler om hvordan lærerstudenter tilegner seg kompetanse i å undervise i kritiske tilnærminger til tekst. Vi undersøker hvordan lærerstudenter leser digitale tekster som på ulike måter prøver å påvirke og vi undersøker hvordan studentene legger til rette for tekstarbeid i klasserommet. 

  

Målet er å identifisere aspekter eller sider ved lærerstudenters opplæring som kan ha betydning for studentenes evne til å undervise i kritisk multimodal literacy i klasserommet både i et norskfaglig og et flerfaglig perspektiv.