Critical multimodal literacies for “Folkehelse og livsmestring”

Denne delen av prosjektet fokuserer på å undersøke i hvilken grad, og hvordan lærerstudenter lærer å undervise critical multimodal literacy gjennom den nye didaktiske tilnærmingen i norskundervisningen.

Fokuset blir rettet mot hvordan critical literacy kan bli utviklet med visuelle metoder og undersøkelser av multimodale tekster. Lærerstudentene vil studere ulike multimodale tekster fra sosiale medium (for eksempel., Instagram, blogger, og YouTube) og utvikle didaktiske verktøy som kan undersøke disse multimodale tekstene kritisk med referanse til kjønn, kroppsideal og helse.