Bli bedre kjent med stipendiatene Anders og Lisbeth

Anders Lund Haugen og Lisbeth Elvebakk skriver begge doktorgradene sine tilknyttet HLS-prosjektet. Anders jobber med arbeidspakke 4B «Kritisk helsekompetanse i ungdomsskolen», som undersøker elevers muligheter for helse og livsmestring i lys av et kritisk helsekompetanse-perspektiv. Lisbeth jobber med arbeidspakke 3A «Critical multimodal literacies for Folkehelse og livsmestring” hvor hun undersøker hvordan lærerstudenter tilegner seg kompetanse i å undervise i kritiske tilnærminger til tekst. Dere skal nå få et innblikk av deres tanker rundt det å skrive en PhD og det å være med i et større forskningsprosjekt.  

Hvorfor ønsket dere å ta en PhD? 

Lisbeth: Jeg er veldig opptatt av at det skal være kvalitet i alle ledd, og en PHD er en mulighet for meg å bli utviklet som lærer. Det er veldig spennende å få være med å forske innenfor lærerutdanningen! 

Anders: For meg er det en stor motivasjon at utdanning må være forskningsbasert. Å ta en PHD gir meg mer kompetanse i å gjennomføre forskning som jeg tror vil gjøre meg til en bedre lærer.  

Hvorfor søkte dere på akkurat dette prosjektet? 

Lisbeth: Prosjektet er utrolig interessant, relevant og går rett inn i viktige prinsipper av barns liv.  

Anders: Helt enig, og tidsmessig er prosjektet veldig aktuelt. Det går rett inn i fagfornyelsen. Jeg syntes det er spennende å få være med å utvikle studentenes kompetanse.  

Hvilke fordeler er det med å jobbe på et så stort prosjekt? 

Anders: For meg var det en stor fordel at prosjektet allerede samarbeidet med skoler. Da var det enklere å rekruttere elever til studien. Det er også en stor fordel å ha så mange kompetanserike folk rundt seg. 

Lisbeth: Jeg syntes det var fint å bli med i et større prosjekt fordi det allerede var tydelige rammer og avtaler, for eksempel for datainnsamling. Det er også motiverende å jobbe med folk fra ulike fagfelt. Til vanlig jobber jeg kun innen norskfeltet, men nå jobber jeg tett med ulike fagfelt som er veldig inspirerende.  

Hva holder dere på med akkurat nå? 

Anders: Akkurat nå holder vi begge på å gjøre oss klare til midtveisvurdering, som er en mulighet til å få ekstern feedback. Det kan gjøre at vi endrer eller justerer kurs i forskningen vår. Vi har blitt rådet å velge en kritisk leser, så vi kan få noen nye perspektiver på det vi holder på med.  

Lisbeth: Jeg får en av de fremste ekspertene på kritisk literacy, og føler meg veldig trygg på at hun kommer til å plukke opp potensielle svakheter.  

Lisbeth Elvebakk
Anders Lund Haugen