Nyheter

Bokkapittel i Ungdommen – trykk på boka for å lese mer

Bli bedre kjent med stipendiatene Anders og Lisbeth

Trykk på bildet for å bli bedre kjent med Anders og Lisbeth

Folkehelse og livsmestring – en litteraturoversikt

Folkehelse og livsmestring. En oversikt over litteratur om temaet. 
Ved masterstudentene Emilie Jåtog og Torvald Emil Ormestad
Trykk på bildet for å se en presentasjon av den foreliggende litteraturen om folkehelse og livsmestring

Helseuken

Plakat fra Helseuken. 

Er god helse synlig? 

Hjerte, omsorg, jente, muskler, rullestol, kropp, kvinne

Trykk på bildet for å lese mer om Helseuken.