Bokkapittel i Ungdommen: 

Med kropp som prosjekt: Estetisering og kroppspraksiser i ungdomstida 

Ingunn Marie Eriksen og Kristin Walseth har sammen skrevet et bokkapittel i boken Ungdommen. Boken ble laget i anledning 25årsjubileumet ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA og omhandler tematikken ungdom og kropp. I prosessen med å utarbeide bokkapittelet valgte Eriksen og Walseth og kombinere tidligere studier. Dette resulterte i et kapittel om kroppspress blant ungdom. Basert på resultater fra deres studier, mener de å kunne konkludere med at press tar mye plass i en ungdoms hverdag.  

«Ungdommen i dag er preget av et estetiseringsprosjekt. De skal både oppnå konkrete kroppslige resultater og vise omverden at de gjør tiltak».  

Eriksen og Walseth 

Kapittelet viser at det i større grad enn før er instrumentelle krav til kroppens utseende og hvordan en skal jobbe for å nå estetiske kroppsideal. Samtidig er det en stor bevissthet rundt kroppspress, og unge – særlig jenter – lærer seg tidlig å være kritiske til det de ser på sosiale medier. Denne økte bevisstheten skaper imidlertid ikke noe mindre opplevd kroppspress. 

Eriksen, I. M. & Walseth, K. 2021. Med kropp som prosjekt. In: ØDEGÅRD, G. & PEDERSEN, W. (eds.) Ungdommen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.