Undervisning av emnet “Folkehelse og livsmestring” i en skolepraksis

Denne delen av prosjektet fokuserer på undersøkelsen av hvordan lærerstudenter opplever å undervise temaet “Folkehelse og livsmestring” i skolen. Denne arbeidspakken vil bruke resultater fra lærerstudenter som deltok i arbeidspakke tre (WP3), og følge dem i løpet av deres praksisperiode høsten 2021 i grunnskolen på deres tredje år. De deltakende lærerstudentene vil utføre sin praksis hos våre samarbeidsskoler, og bli veiledet av praksislærere.