Prosjekter VP I (2014-2019)

Utviklingstrekk, sårbarhet og beskyttelse

Kulturelle forståelser og underliggende årsaker

Tiltak og systemer i offentlig og frivillig regi

Ærbarhetsnormer,  sosial kontroll og tvangsekteskap