Det haster med å innføre programmering i lærerutdanningen i naturfag!

Aftenposten, 9. september 2020:

Da Høgskolen i Østfold, Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Tromsø spurte 450 norske lærerstudenter på 2. og 3. trinn om hvor mye kjennskap de har til koding, var det bare ti som svarte at de hadde litt kjennskap. Resten var helt fremmede for det.

– Skolen er ikke der den burde være når det gjelder forberedelser, nei. Man burde starte med opplæring av lærerne før man starter med opplæring av elevene, påpeker førsteamanuensis Odd Tore Kaufmann ved Høgskolen i Østfold

TRELIS er på saken! I Arbeidspakke 5 skal vi utvikle programmeringsaktiviteter som kan brukes både i grunnskolelærerutdanningen og kompetanseutvikling for praktiserende lærere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *