Nyhetssak

Første TRELIS-data samlet

Arbeidspakkene er i ferd med å etablere seg, og arbeidspakke 3 var først ute med å samle data. Grunnskolelærerstudenter ved OsloMet og HVL har levert refleksjonsnotater med sine tanker og forventninger til det å skrive masteroppgave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *