Kategorier
Ukategorisert

Universell utforming av kunstformidling

OsloMet har en kunstsamling som trenger å bli gjort tilgjengelig for alle. I dette forprosjektet har vi arbeidet med å få et kunnskapsgrunnlag om tilretteleggingsbehov og utprøving av tekniske løsninger.

Vi vil gjøre tilgjengelig utvalgte deler av OsloMets kunstsamling etter retningslinjer for universell utforming, spesielt med tanke på studenter og ansatte med redusert syn.