Informasjon til webinaret

Vi skal ha webinar 26.september med tema “Observasjon og vurdering i veiledningssamtalen”. I denne sammenheng vil også gi og motta tilbakemelding være et tema (se for øvrig informasjon om webinaret og testing i tidligere innlegg).

Webinaret er fra kl 0900-1100 (med en pause i løpet av denne tiden). Se for øvrig innlegget om deling av erfaringene som vi ber dere skrive på bloggen innen mandag formiddag. Det dere skriver her, kan dere også bygge videre på i senere innlegg, evt kommentarer og i refleksjonsnotatet som skal inn i den individuelle mappen.

Erfaringene fra skriving av veiledningsgrunnlag og gjennomføring av førveiledning, vil derfor være viktig bidrag fra gruppene inn i tematikken i webinaret. Se for øvrig fanen “Arbeidsppgaver” og om veiledningsgrunnlag og førveiledning, samt dokument om de ulike rollen i veiledning. Les mer om førveiledning i boken til Handal og Lauvås «Veiledning og praktisk yrkesteori»(2014) og  i innføringsdelen på studiet. Nedenfor kan dere se et eksempel på en førveiledningssamtale og analyse av samtalen:

Nedenfor kan dere også lese mer om noen av tematikkene vi snakket om på 1.samling – veilednings/samarbeidskontrakt. Videre kan dere lese om ulike skriftlige refleksjonsredskaper og her spesielt veiledningsgrunnlag, for bruk i veiledning: https://praksisveilederen.pressbooks.com/chapter/kapittel-4-skriftlige-refleksjonsredskap-i-praksisveiledningen/

I lenken vises det til veiledning av lærerstudenter i deres praksisstudier, men det flere sammenfallende momenter uavhengig av profesjons- utdanning.

Se for øvrig informasjon om webinaret i eget innlegg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *