Erfaringer fra å skrive veiledningsgrunnlag og gjennomføring av førveiledning

I vår gruppe skrev hver enkelt et veiledningsgrunnlag som de selv ønsket veiledning på. Jeg tar  derfor utgangspunkt i mitt eget veiledningsgrunnlag og erfaringene fra min rolle som veileder på medstudent sitt veiledningsgrunnlag.

 

Erfaring fra å skrive veiledningsgrunnlag

Det å skrive et veiledningsgrunnlag var noe utfordrende i begynnelsen fordi dette er en form jeg ikke har erfaring med tidligere. Det å forme skrivet slik at det er informativt ovenfor medstudenter, men også finne kjernen i hva jeg trengte veiledning på.  Samtidig var det en god erfaring å sette ord på hva jeg trengte veiledning på, gjennom denne prosessen så jeg også selv hva jeg kunne gjort annerledes.

 

Erfaring fra rollen som veileder

Veiledningen ble gjennomført over skype. Hele gruppen hadde fått tilsendt veiledningsgrunnlag et par dager i forveien slik at vi var forberedt hva veisøker ønsket veiledning på.

Jeg startet veiledningen med å ønske velkommen, deretter refererte jeg til veiledningsgrunnlaget og fortalte litt kort om min forståelse av hva hun trengte veiledning på. Deretter spurte jeg om hun kunne fortelle litt mer om dette. Dette gjorde jeg for at hun skulle få en følelse av at jeg hadde forberedt meg, men også gi henne en mulighet til å legge til eller korrigere meg slik at vi hadde lik forståelse av hva utgangspunktet for veiledningen var.

Det jeg opplevde fungerte var selve veiledningen, siden veisøker gav tilbakemelding om at hun følte at hun nå hadde fått råd og verktøy som hun kunne bruke på problemet hun ønsket veiledning på.

Som veileder opplevde jeg at det å bruke Skype i veiledning gir mulighet for fleksibilitet, men det tar også vekk kommunikasjonsverktøy en kan bruke i et personlig møte som for eksempel blikkontakt, plassering i rom og kroppsspråk som er viktig for å skape trygghet. Derfor ville jeg nok heller foretrukket et personlig møte hvis det var i starten av en veiledningsperiode.

 

Kommunikasjonsverktøy som ble brukt;

– Aktiv lytting (nikk, m´m)

– Åpne spørsmål

– Anerkjenne og bekrefte

– Positive tilbakemeldinger

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *