Erfaring med å skrive veiledningsgrunnlag og førveiledning

Veiledningsgrunnlag

Skriving av veiledningsgrunnlaget gikk greit siden jeg tok i utgangspunktet en situasjon jeg opplever som veileder (har ansvar for studenter under praksis). Men jeg er usikker på om det er riktig å skrive veiledningsgrunnlaget fra veileders perspektiv.

Alle gruppemedlemmer skrev våre egne veiledningsgrunnlaget og sendte til hverandre i forkant av veiledningsmøte. Vi leste hverandres veiledningsgrunnlaget og tenkte over de ulike situasjonene og forberedte oss til førveiledningssamtale. Noen av problemstillingene var vanskelig å veilede siden jeg manglet merkompetanse i det fagområdet.

Førveiledning

Vi valgte å gi veiledning over Skype. Veisøker, veileder og to observatører var tilstede. Veilederen åpnet samtalen med en introduksjon og ga ordet til veisøkeren. Veisøkeren utdypet problemstillingen etter ønske fra veileder.

Som observatør merket jeg at veilederen var flink til å starte samtalen med åpnespørsmål og veisøkeren og veilederen fikk god kontakt. Veisøkeren åpnet seg og utdypet situasjonen. Veilederen viste tilstedeværelse med aktiv lytting og ledet samtalen ved hjelp av småord og døråpnere. Veilederen kom med spørsmål som åpnet for refleksjon hos veisøker. Veisøker  fikk tenkt gjennom problemstillingen og hadde meninger om hvordan problemstillingen kan løses. Samtalen ble avsluttet med oppsummering.

Som veisøker opplevde jeg at jeg fikk tenkt over situasjonen og fikk ideer som jeg kan bruke fremover. Jeg ville foretrukket «face to face» veiledningen, som ville bidratt til mer kontakt med veilederen, isteden for Skype.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *