Erfaring med å skrive veiledningsgrunnlag og gjennomføre førveiledning

Vi startet med å utveksle veiledningsgrunnlag i forkant av skypemøte.  Vi bestemte rolleforedelingen og satte i gang, med utgangspunkt i casen under:

Veiledernotat

Jeg har en turnuskandidat . En lege har tatt kontakt om noe han mener er turnuskandidatens feilbehandling av en pasient . Jeg må informere kandidaten om legens henvendelse og drøfte hvordan denne situasjonen kan håndteres ift pasienten i et veiledermøte.

  • Hva har du tenkt å gjøre?
  • Hvordan vil du gjøre det?
  • Hvorfor du vil gjøre det slik?

Mine utfordringer er:

  1. Å formidle legens  klage uten å gjøre kandidaten unødvendig usikker. Jeg har tenkt å bekrefte at det ble tatt en grundig anamnese og undersøkelse og at de fleste funnene ikke pekte på at en skiveproblematikk var hovedproblem. Samtidig er det flere funn kandidaten kunne har stusset på og tatt hensyn til i behandlingssituasjonen. En slik tilbakemelding kan være traumatisk for en ung kollega, samtidig er det veldig heldig at legen har gitt tlbakemelding slik at man kan lære av situasjonen.
  2. Formulere et svarbrev til legen
  3. Planlegge hvordan å kontakte pasienten i en slik situasjon og hva som må kommuniseres til pasienten
  4. Planlegging av evtl oppfølgning av pasient, hvis pas ønsker det

Hvordan å føre denne samtalen og hvorfor jeg vil gjøre det slik?

  1. Åpne spørsmål for å stimulere selvrefleksjon
  2. Ta være på kandidatens selvfølelse i denne situasjonen (empati/observere kandidatens følelser og reaksjoner) slik at kandidaten føler seg sett og trygg
  3. Kandidaten får som oppgave å skrive svarbrev til legen og planlegge samtale med pasienten til neste veiledermøte innen 2 dager for å stimulere selvstendig refleksjon i en trygg ramme med støtte fra veileder

Hva ble gjort i starten av veiledning?

Som en introduksjon starter veileder med å fortelle bakgrunnen for møte, samt beskriver casen og hendelsesforløpet.  Videre berømte veilederen kandidaten med at vedkommende hadde gjort en grundig anamnese og en god jobb, før kandidaten fortalte at det har skjedd en feil med pasientskade som følge. Veileder forklarte hva som måtte gjøres videre, at legen må få en beskrivelse av forløpet.

Kommunikasjonsverktøy

Positiv feedback før kritikk

Bekreftende kommunikasjon, god bruk av nonverbal kommunikasjon

Bruk av åpne spørsmål: «Hva tror du..?»

Anerkjennende kommunikasjon (Veldig bra, helt riktig)

Hva fungerte?

I en slik situasjon kan kandidggen føle på en usikkerhet mtp om valg og vurderinger var rett. I veiledningssamtalen er veileder dyktig med å ta vare på veisøker, veileder betrygger kandidaten med at vedkommende har gjort alt rett. I tillegg veiledes veisøker i hva som må gjøres videre, hvordan situasjonen skal håndteres og hvilke oppgaver som gjenstår. Det blir konkret og håndterlig for veisøker, og veileder skaper en trygghet i en usikker situasjon.

Gir studenten flere valg ift kommunikasjonsform med lege, tenker langsiktig mtp at brev er dokumentasjon.

Avtaler nytt møte – forutsigbart.

Hva kunne gjort annerledes?

Som observatør oppfattes veiledningen som god og nyttig for veisøker. Har ingen klare forslag til hva som kunne blitt gjort annerledes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *