Erfaring med å skrive veiledningsgrunnlag og gjennomføre førveiledning

Det tok litt tid å veiledningsgrunnlaget, men jeg følte jeg fikk satt ord på en problematikk som stadig går igjen på vår arbeidsplass. Vi delte våre notater i gruppa på fire, og av praktiske hensyn gjennomførte vi veiledning to og to. Jeg og min kollega byttet på å være veileder og veisøker.
Innledning: vi hilste og sa noen uformelle hyggelige ord. Jeg sa litt om det praktiske rundt samtalen, bla hvor langt tid vi hadde til rådighet. Jeg sa også at jeg hadde lest notatet hennes, og at jeg syntes det var et spennende tema hun tok opp. I hverdagen vår er det svært viktig å etablere uformelle og trygge rammer, og jeg prøver å være bevisst hvordan jeg hilser (kulturforskjeller), at det er kaffe/ frukt tilgjengelig, og hvordan rommet er møblert/satt opp. Følte det ble etablert en trygg ramme rundt samtalen.
Jeg ga deretter ordet fritt til henne hvor hun fortalte om situasjonen hun står i, og hva hun trengte veiledning på. Jeg sørget for å lytte aktivt, og nikke og bekrefte henne når hun snakket. Jeg føler dette er virkemidler som bidrar til at samtalen flyter lettere.
Etter hvert ba jeg henne tydeliggjøre noen ting jeg ikke forsto helt, og så sjekket jeg ut med henne om det kunne gå an å snakke om en to-deling av problemet. Deretter prøvde jeg å oppsummere det hun har lagt frem, det føles viktig oppsummere grunnlaget for den videre samtalen. Og åpne for å rette opp i eventuelle misforståelser.
Deretter snakket vi litt om ulike scenarioer, flere handlingsalternativer, og jeg spurte mer om hva hun tenkte rundt disse. I løpet av samtalen ga jeg flere ganger støtte til at hennes utfordring, eller dilemma, er et tema som stadig kommer igjen på jobben. Avrundingen besto i en kort oppsummering og spørsmål om hvordan hun syntes samtalen gikk. Samtalen fløt fint, og jeg tror det var et pluss at hun vet jeg kjenner igjen problematikken.
Kunne også kanskje vært lurt å la henne gjøre oppsummeringen. Og jeg kunne også ha rettet samtalen mer spesifikt inn mot neste møte hun skulle gjennomføre hvor denne problematikken ville dukke opp. Hadde også vært nyttig å ha en observatør tilstede for å gi tilbakemeldinger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *