Velkommen til masterutstillingen Creative Online Masterdisplay 2020!

I år arrangerer avgangsstudentene ved Master i estetiske fag, OsloMet – storbyuniversitet en digital utstilling av verk fra tre studieretninger: Drama- og teaterkommunikasjon (DTK), Kunst i samfunnet (KIS) og Fagdidaktikk: kunst og design (FKD). Utstillingen er et resultat av studentenes todelte masterprosjekter, og tar for seg det praktiske arbeidet til totalt 25 avgangsstudenter, fordelt på de tre nevnte studieretningene. På grunn av koronapandemien foregår utstillingen kun digitalt, og en måned senere enn vanlig. Dette har satt sitt preg på studentenes verker, som her presenteres og formidles med blant annet tekst, bilder og video.

«I en tid med mye uro og usikkerhet er jeg er svært stolt over masterstudentene som på forbilledlig måte har tatt utfordringen med digital utstilling nærmest på strak arm. Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som går over ett år der studenten arbeider med en egen problemstilling innenfor studiets rammer. Den dokumenterer studentenes forsknings- eller utviklingsarbeid og inneholder både en skriftlig og en praktisk-estetisk del. Det kan ikke ha vært lett å snu om over natta og legge til side planene om visning av den praktisk-estetiske delen  til det som skulle være en festdag med utstillingsåpning og stort publikum. En opplevelse de hadde sett frem til å dele med familie og venner. I år blir det annerledes, men i det ligger også rom for nye opplevelser, andre inntrykk. I siste fase av arbeidet med masteroppgaven har studentene hatt en riktig bratt læringskurve og tilegnet seg nødvendig kunnskap om presentasjon på en flate de ikke var forberedt på. I forberedelsene har studentene vist til utmerket samhold og samarbeid. De har hatt en positiv holdning hele veien og vist en rørende støtte og omsorg for hverandre. En stor takk til studentene for den løsningsorienterte innstillingen dere har hatt, den står det respekt av. Gratulerer med utstillingen og lykke til med veien videre!»

– Eirin Sæther, Instituttleder, Institutt for estetiske fag
Klikkbart bilde med teksten "Drama- og teaterkommunikasjon" skrevet på.
Klikkbart bilde med teksten "Kunst i samfunnet" skrevet på.
Klikkbart bilde med teksten "Fagdidaktikk: kunst og design" skrevet på.