Hukommelsestegning

En kvalitativ og kvantitativ undersøkelse.

Loubna JarrariLenke med sammendrag av oppgaven.

Temaet i denne masteravhandlingen er hukommelsestegning, det er en undersøkelse som går ut på å tegne bilder fra hukommelsen. Dette var en undersøkelse som var utført på ca. 20 studenter i ulik alder, og med ulike ferdigheter innen tegning. I min masteravhandling blir det også tatt opp ulike problematikk som oppstår under prosessen/ tegneundersøkelsen, hvorfor det er slik og hvorfor kan denne teknikken være viktig i et skoleperspektiv.

Hva er hukommelsestegning? Begrepet ble definert av Paul Gauguin som at «det handler om å vende deres blikk innover, fokusere på deres opplevelse og hvordan de har forstått virkeligheten «(…) Jeg tegner ikke det jeg ser, men det jeg så». Her tolker jeg at hukommelsestegning handler om å forsøke å få kunnskap fra indre opplevelser (Munch, 2018).

Min problemstillign var formulert slik: I hvilken grad er det en kobling mellom selvopplevd tegneferdighet og visuell hukommelse?

Problematikken som jeg tar opp i avhandlingen er de jeg mener er med på å belyse problemstillingen min:

  • Hvorfor misliker øynene våres detaljerte omgivelser?
  • Hva var lettest å huske i denne tegneundersøkelsen?
  • Hva kjennetegner det å glemme raskest?
  • Hjelper det å gjenta ting?
  • Hvordan lagre informasjon i hukommelsen?
  • Hvordan kan vi hente opp informasjonen fra hukommelsen?
  • Hjelper lek å forbedre hukommelsen?

Hukommelsestegninger prosess

Det praktiske arbeidet som jeg presenterer er den samme undersøkelse som mine tidligere deltakere utførte. Teknikker som utnyttes her er tegning (papir og blyant). Det som er hensikten med denne undersøkelsen er å se hva visuell hukommelse har å tilby oss, og hvilke muligheter og relevans det har for skolen. Undersøkelsen er bygd opp slik at jeg observerer bildene fra en PowerPoint som jeg har satt opp. Bildene var sortert fra 2D til 3D, altså fra tegnede bilder opp mot realistiske bilder gjennom en skjerm.

Tegneprosessen viser startfase, slutten av fasen og hvordan hukommelsen har modnet underveis. Her var tidsrammen på 1 min på observasjon og 5 min på å formidle dette ned.

Geometriske former 2D – før og etter

Geometriske former 3D – før og etter

Natur 2D – før og etter

Natur 3D – før og etter

Logoer – før og etter

Kjente figurer – før og etter

Ord og symboler – før og etter

Stilleben – før og etter

Å observere fra det offentlige rom har sine utfordringer. En fordel med stilleben er at det er opp til deg selv å velge hva man ønsker å studere. Stilleben er mer i livet i motsetning til et flatt, stramt bilde. For meg står man fritt til å endre synsvinkelen når som helst, men ulempen med det kan det ødelegge bilde i hode når man er i bevegelse. Jeg opplever denne studien som en fordel fordi, objektenes form er lettere å se. Det er noen former som jeg ser at det gjentar seg flere ganger som: ovale, rektangulær, sylinder, kjegleformede eller kombinasjoner av disse elementene. Dette er noe vi alle er kjent med gjennom ulike livserfaringer.

Her var jeg mer opptatt av objekter og perspektiv, ikke så opphengt av detaljer. Jeg oppdaget noen ting underveis og det var på grunn av hvit bakgrunn. Bakgrunnen fikk meg til å rette min oppmerksomhet mot objektene

Hvilken betydning har dette i et skoleperspektiv?

Hvorfor visuell hukommelsestegning? Visuell hukommelsestegning er et verktøy i seg selv og spiller for det meste en viktig rolle for vår kognitive utvikling. Det kan hjelpe oss å lære å skrive og tenke kreativt, utvikle koordinering av hånd-øye, finpusse analytiske ferdigheter og konseptualisere ideer.

Prosessbok

prosess

Her er prosessbok som viser alle fasene fra dag 1 til dag 7. Denne prosessboken gjør lett å kunne se tilbake til starten hvordan jeg formidlet strekene mine ned på arket, sammenlignet med slutten av undersøkelsen. Noe er sensurert på grunn av opphavsrett.

Kilder: Munch, E. (2018). Med lukkede øynene – Gauguin & Munch. Hentet 17. Februar 2018 fra: https://munchmuseet.no/utstillinger/med-lukkede-%C3%B8yne-gauguin-og-munch