Personlige fortellinger iscenesettes- med kroppen som instrument

Marte Isachsen Hasmo


I dette masterprosjektet har jeg undersøkt hva som settes på spill når ungdom gis anledning til å iscenesette personlige historier med kroppen som det primære omdreiningspunktet. Dette har jeg gjort ved å analysere prosjektet gjennom et autonomiaspekt, et tidsaspektet og et formidlingsaspekt. Masterprosjektets praktiske del resulterte i forestillingen Ta meg bort herfra, som var er resultat av seks arbeidsdager over en periode på tre uker. I Ta meg bort herfra formidlere elevene sine personlige historier gjennom de fysiske teatermetodikkene Viewpoints og Building Blocks. Alt materialet på scenen, være seg tekst, bevegelse, kostymer og musikk kom fra elevene og deres personlige historier. Elevenes bidrag har således vært inngangen til å undersøke metodikkenes muligheter og begrensninger, hver for seg og i fellesskap.

Dokumentasjonsvideo Ta meg bort herfra.