En diskursanalyse av museumstekster

Anna Maria Solum


Mitt praktiske prosjekt bygger på masteravhandlingen min som heter Formidling av kunst og natur (pdf). I denne avhandlingen har jeg foretatt en kritisk diskursanalyse av formidlingen i kunstutstillingen Sensing Nature from Within på Moderna Museet i Malmø. Med denne utstillingen uttrykker kunstmuseet et ønske om aktivt å bidra til viktige refleksjoner som angår menneskets forhold til naturen. En viktig del av analysen har vært å undersøke museumstekster som Moderna Museet benytter seg av i formidlingen av selve utstillingen og av kunstverkene som inngår i utstillingen.
Les masteroppgaven her: «Formidling av kunst og natur: En kritisk diskursanalyse av kunstutstillingen Sensing Nature from Within på Moderna Museet i Malmø» (pdf).

Jeg har laget en virtuell utstilling for å formidle mitt praktiske prosjekt. Her stiller jeg ut fire av museumstekstene jeg har analysert. Over disse tekstene har jeg lagt på egne markeringer, i form av fargekoding og kommentarer. Hensikten er å rette oppmerksomhet både mot at formidlingstekster inngår som en viktig del av publikums møte med kunst og de observasjonene jeg selv gjør i min avhandling. Samtidig ønsker jeg å gi rom for at betrakteren selv kan reflektere over hvilken betydning disse tekstene kan ha for besøkende i en kunstutstilling. Den virtuelle utstillingen inkluderer også en mer utdypende beskrivelse av dette praktiske prosjektet.