Mellom etikken og dramatikken

Etiske dilemma i bearbeidelsen av migranters livsfortellinger til en figurteaterforestilling.

Ida Westvig


Bilde fra forestilling. Hovedkarakter pakker kofferten sammen med sønnen sin.

.

Forestillingen Den gangen du måtte gå 234 meter i mine sko var min praktiske eksamen, og resultatet etter en kunstbasert undersøkelse for min skriftlige masteroppgave.

.

Masterprosjektet begynte mellom sjablonger, sakser og lim da jeg gjennomførte et undervisningsopplegg med skyggeteater, på en voksenopplæring i Oslo. Der fikk jeg små innblikk i livene til varme og engasjerte mennesker, med glimt i øyet og flere skråblikk på den norske kulturen. Jeg ble fascinert av deres historier og undret meg over om synet på samfunnsgruppen ville vært annerledes dersom flere fikk oppleve et lignende møte.

.

Med bakgrunn i teaterfaget og en lidenskap for figurteaterkunsten, er det min oppfatning at å erfare fortellinger gjennom estetiske og poetiske opplevelsesformer kan engasjere og berøre. Derfor ønsket jeg å skape en figurteaterforestilling basert på migranters livsfortellinger. Slik kunne tilskuere få innblikk i hvorfor enkelte mennesker velger – frivillig eller ei – å forlate det kjente og kjære, til fordel for det nye og ukjente. Samtidig kunne forestillingen gi noe tilbake til en samfunnsgruppe som det så ofte snakkes om i stedet for med; en kunstopplevelse som bekreftet deres tanker og opplevelser. Jeg hadde også min egen agenda i dette om å utforske hvilke potensialer figurteaterkunsten ville ha i møte med levde historier. 

.

Gjennom en refleksiv praksis der intervjuer dannet grunnlaget for en kunstbasert undersøkelse, ble tre migranters livsfortellinger bearbeidet til etnoteater i form av en figurteaterforestilling. Under utforskningen møttes i midlertid flere etiske utfordringer som på ulike måter fikk konsekvenser for både informanter, manusarbeid og iscenesettelse. Mitt skriftlige masterarbeid sentrerer seg derfor rundt etiske dilemma i skapelsesprosessen, sett i lys av teaterfaglige og etiske perspektiver. Masteroppgaven kan søkes opp her.

.

Hovedkarakteren ligger på siden og trykkes ned i bakken av flere par med hender.
Hovedkarakteren ligger på siden og trykkes ned i bakken av flere par hender.
I epilogen stod tre kofferter framme for å representere forestillingens tre informanter.
I epilogen stod tre kofferter åpne for å representere forestillingens tre informanter.
Nærbilde av en åpen koffert fra forestillingen. Kofferten inneholdt klær og en bamse som informanten hadde tatt med seg da vedkommende flyttet til Norge. Et sitat fra intervjuet står i lokket på kofferten: "Jeg har hatt et godt liv og jeg er takknemlig for det Gud har gitt meg; for mannen min og for barna mine".

.

.

Kontakt idawestvig@gmail.com for link til hele forestillingen.