Border Threads

En undersøkelse av tekstile arbeider laget av flyktninger i et deltakende kunstprosjekt

Camilla Dahl


Oversiktsbilde av teppe med lapper hengende fra tak og utover gulv i galleri-rom.

Border Threads er et kunstprosjekt om tema Grenser, på tvers av grenser. Vi har hatt workshops i Norge, Tyrkia, Hellas, Libanon og Syria og sammen har vi laget et stort teppe og en mindre fane som tilsammen består av flere hundre tekstile lapper.

Kunstprosjektet er deltakelsesbasert og består av fysiske verk, workshops i fem land og en digital prosjektarena. Navnet Border Threads referer både til utløpere som krysser grenser, det vi ønsker å oppnå, det fysiske vi jobber med og det prosessuelle i verket.

Masteroppgaven er en utforskning av de tekstile lappene som er laget av flyktninger som lever i eksil i Hellas, Syria, Libanon og Tyrkia. Ved å undersøke hva som er nedfelt i selve materialet og i hvilken kontekst lappene er utformet, diskuterer jeg hvordan de tekstile lappene berører og hvordan lappene kan skape mening. 

Taktiliteten og materialiteten i det fysiske verket er forsøkt gjengitt digitalt i lappearkivet, forsidebildene og filmen fra Paulus kirke som finnes under formidling.

Prosjektet startet opp i februar 2019 og teppet ble ferdigstilt august 2019. Over 100 personer har deltatt i arbeidet. Deltakerne er i Norge er skolelever fra Torstad ungdomskole i Asker og andre workshop deltakere. Denne utstillingen fokuserer på arbeidet og bakgrunnen til deltakerne utenfor Norge, de fleste flyktninger i eksil.

Prosjektet pågår fremdeles gjennom formidling på ulike arenaer.

Border Threads var medprodusent i Oslo Biennalens prosjekt Migrant Car i 2019. Biennalen bidro med prosjektstøtte slik at alle deltakere som lever i eksil i Hellas, Tyrkia, Syria og Libanon, fikk en kompensasjon tilsvarende 3 US$ per lapp de laget.


lapp som viser et timeglass hvor mennesker er sanden som render ned. I nedre del av glasset komme rdet ut tall

«For criminals, it is only a matter of time and we will all be killed in bombing, hunger, disease or in prison under torture. We are just numbers . It is a painting of the pain of hundreds of thousands of families, waiting for their children in prison for years, to send them a mutilated body that did not know to whom they claim to be their son, only carrying a sticker number written on the body … It is the peak of suffering and pain, for them we are just numbers, it’s a pity»

Lapp og tekst av medprodusent TyrkiaFoto denne siden: Marielle Kalldal

BORDER THREADS I SOSIALE MEDIER

Tilbake til forsiden